Tài Liệu Khác

KHÔNG NÊN THÁNH THÌ UỔNG LẮM !

Lạy Chúa Giêsu, cả cuộc đời chúng con, nếu không nên thánh thì uổng lắm. Nếu không được vào Nước Chúa thì uổng lắm. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, yêu mến con đường thập giá Chúa đã đi, con đường hẹp dẫn chúng con vào Nước Thiên Chúa. Amen.

Chi Tiết

Lòng tri ân

Trong cuộc sống, không ai lại không nhận ân huệ của của người khác, vì thế mà ai cũng mắc ơn người khác, nghĩa là phải biết ơn, nhớ ơn, hoặc tri ân. Thật vậy, tri ân là động thái sâu sắc của cuộc sống , là “viên ngọc quý”, đừng để vuột mất!

Chi Tiết

NGƯỜI ĐÀY TỚ

“Đồng tiền liền khúc ruột”, chẳng phải ngẫu nhiên vô tình mà ông cha ta có được những câu nói bất hủ như thế. Người nào nói không cần tiền, thật ra chỉ là kẻ nói dối. Anh có tốt bao nhiêu, mà không có tiền, cũng chẳng thể trở thành người hào phóng được...

Chi Tiết

Ba thiên chức

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy (Phép Rửa), mỗi Kitô hữu đều được Thiên Chúa trao ban ba thiên chức: Vương giả (Vương đế), Tư tế và Tiên tri (Ngôn sứ) – nói theo cách nói ngày nay thì là “thiên chức ba trong một”.

Chi Tiết

CHUYỆN BIẾT RỒI VẪN CỨ NÓI

Tiền, bạc, của cải, một đề tài mà tín hữu Kitô dường như nghe đã quá nhiều. Oái ăm thay, những người thường lên giọng về đề tài của cải, tiền bạc thì hầu như ít bị chi phối bởi đồng tiền bát gạo kiểu cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” hay ‘dãi dầm mưa nắng’ để có cái lót dạ và...

Chi Tiết

Từ bỏ luôn cao đẹp

Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: những người biết từ bỏ sẽ làm nên những cuộc đời đẹp cho trần gian. Từ bỏ ở đây có thể là một cuộc sống giầu sang, với chức tước và địa vị cao, nhưng họ đã từ bỏ để sống cho người nghèo và như người nghèo. ....

Chi Tiết

Cuộc Hành Trình của Chúng Ta với Chúa

Chúa Giêsu biết sứ mạng của Ngài và Ngài tự hiến đời mình để thi hành sứ mạng đó khi Thánh Sử Luca nhấn mạnh rằng: “Ngài cương quyết lên đường đi Giêrusalem” (Lc 9:51).

Chi Tiết

Sứ mạng tối thượng và khẩn cấp

Trường hợp cha mẹ có năm đứa con do chính mình sinh ra, do chính mình tận tâm chăm sóc nuôi dưỡng và ấp ủ bằng tấm lòng yêu thương tha thiết từ lúc mới lọt lòng cho đến lúc khôn lớn, mà những đứa con đó lại không đếm xỉa gì đến bậc sinh thành, phủ nhận toàn bộ công lao cha mẹ, lại còn chối bỏ hoặc..

Chi Tiết