33 Câu Hỏi Đáp về Mẹ Maria

1. Tên “Maria” có nghĩa là gì?

Theo tiếng Aram, “Maria” có nghĩa là công chúa, nữ hoàng, hoặc là dầu thơm quí, là ánh sáng.

2. Cách nói “Thiên thần Truyền tin cho Đức Mẹ” nghĩa là gì? Hãy cho biết tên của thiên thần được Chúa sai truyền tin cho Đức Mẹ và cho biết ý nghĩa tên gọi đó.

Nghĩa là thiên thần vâng lệnh Chúa đến báo tin cho Đức Mẹ biết Đấng Cứu Thế sẽ nhập thể làm người trong lòng Đức Mẹ, và Đức Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa.

Thiên thần có nhiệm vụ truyền tin tên là Gabriel. Tên này có nghĩa là Linh dược của Thiên Chúa.

3. Ngoài việc truyền tin cho Đức Mẹ, thiên thần còn truyền tin cho ai? Bạn biết gì về những người được truyền tin ấy?

Đó là thánh Cả Giuse và ông Giacaria. Thánh Giuse thuộc hoàng tộc Đavit là cha nuôi của Chúa Giêsu. Ông Giacaria là thượng tế, là cha ruột của thánh Gioan Tẩy giả.

4. Sau khi nhận lời truyền tin của thiên thần, Đức Mẹ đi thăm ai? Lúc đó Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng chưa? Trong ngày thăm viếng này có phép lạ nào xảy ra không?

Đức Mẹ đi thăm gia đình ông Giacaria. Ngay sau khi nhận lời truyền tin, Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu. Phép lạ đó là thai nhi (tức thánh Gioan Tẩy giả) trong lòng bà Êlizabeth, vợ ông Giacaria nhảy mừng.

5. Có phải Chúa Giêsu giáng sinh đúng ngày 25. 12 không? Dựa trên truyền thống nào, của nước nào, Giáo Hội mừng lễ Giáng sinh?

Ta không biết chính xác Chúa Giêsu sinh ra ngày nào. Lễ Giáng sinh được cử hành dựa trên thói quen thờ thần mặt trời của người Lamã. Hằng năm vào ngày 25. 12, người Lamã tổ chức long trọng kính nhớ thần mặt trời. Giáo Hội lấy lại ngày này làm ngày lễ Sinh nhật Chúa Giêsu, có ý nói rằng: Chúa Giêsu chính là mặt trời công chính, Người là mặt trời đích thực, là vị thần trên các thần. Chính Người mới là Đấng đáng tôn thờ.

6. Ông Simêon nói tiên tri về chính Chúa Giêsu và Đức Mẹ như thế nào?

"Thiên Chúa đã đặt trẻ này làm cớ cho nhiều người vấp ngã hay được chỗi dậy. Trẻ này là dấu hiệu để người đời chống báng, còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”.

7. Năm Chúa Giêsu bao nhiêu tuổi thì Thánh Gia đi Giêrusalem và Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ? Ở lại mấy ngày thì được Đức Mẹ và thánh Giuse tìm thấy? Đức Mẹ đã nói điều gì, Chúa trả lời thế nào?

Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Người ở lại trong đền thờ ba ngày thì được thánh Giuse và Đức Mẹ tìm thấy. Khi gặp con, Đức Mẹ nói như trách rằng: “Sao con lại làm như vậy? Con không biết cha mẹ đã vất vả tìm con sao?”. Chúa Giêsu trả lời: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2, 48 tt).

8. Tin Mừng có lần nào cho biết tính hiệu nghiệm trong lời cầu nguyện của Đức Maria không? (Nói cách khác: quyền phép của Đức Mẹ trong lời chuyển cầu). Nếu có, bạn cho biết chính xác đó là lần nào?

Đó là lần mà cả Chúa Giêsu và Đức Mẹ đều có mặt trong tiệc cưới ở làng Cana. Đang giữa chừng tiệc thì hết rượu. Nhờ lời gợi ý của Đức Mẹ: “Họ hết rượu rồi”, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá nước thành rượu ngon, để nhà đám tiếp tục đãi khách.

9. Phép lạ tại Cana là phép lạ lần thứ mấy? Đó là dấu chỉ có liên quan đến bí tích nào?

Đó là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Giáo Hội xem đây là hành động Chúa Giêsu nâng hôn nhân lên hàng bí tích (hay đó là dấu chỉ cho biết Chúa Giêsu lập bí tích hôn nhân - trích linh mục Trần Ngọc Thọ- sổ Gia đình Công giáo, phần giáo lý hôn nhân đại cương, bài 2).

10. Trong thời gian từ khi rao giảng đến lúc chịu tử nạn, Tin Mừng mấy lần nhắc đến việc Chúa Giêsu gặp Đức mẹ? Bạn hãy kể ra.

Hai lần:

Khi Chúa Giêsu đang giảng, có người báo tin: “Này Mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài kia” (Mc 3, 31- 33).

Trên đồi Gongota, khi Chúa Giêsu chịu tử nạn. Tin Mừng thánh Gioan cho biết: “Dưới chân thập giá có Mẹ Người” (Ga 19, 25).

11. Có mấy chân lý về Đức Mẹ, Giáo Hội buộc phải tin? Đó là những chân lý nào?

Có 4 chân lý:

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Đức Mẹ đồng trinh trọn đời.

Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội.

Đức mẹ hồn ác lên trời.

12. Niềm tin “Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội” là tin điều gì? Chân lý này do ai tuyên bố, năm nào?

Ta tin rằng Đức Mẹ được Chúa giải thoát khỏi tội Tổ tông truyền ngay từ khi thành thai trong lòng mẹ. Chân lý này do Đức giáo hoàng Piô IX long trọng tuyên bố ngày 8. 12. 1854. Kể từ đó, 8. 12 hàng năm cũng là ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.

13. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày nào? Khi nói Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ta phải hiểu thế nào?

Ngài 1. 1 hàng năm. Ta phải hiểu rằng Đức Mẹ là người sanh ra Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ của Chúa Giêsu cũng được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

14. Tin “Đức Mẹ lên trời hồn xác” là tin điều gì? Ai tuyên bố chân lý này? Và tuyên bố ngày tháng năm nào, đúng vào dịp lễ gì?

Ta tin rằng: Đức Mẹ đã được Chúa thương cho hưởng vinh quang thiên quốc cả linh hồn và thân xác ngay từ hôm nay. Chân lý này được Đức giáo hoàng Piô XII tuyên bố 1. 11. 1950.

15. Bạn hãy kể khoảng năm tước hiệu nói lên vinh quang hay sự che chở của Đức Mẹ (ngoài các tước hiệu thuộc về các tín điều):

Ví dụ: Đức Mẹ Hằng cứu giúp, Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu, Nữ Vương ban sự bình an, Nữ Vương trên trời dưới đất, Nữ Vương hòa bình…

16. Kinh Kinh mừng gồm mấy phần? Mỗi phần từ đâu đến đâu? Phần nào được rút ra từ Tin Mừng?

Hai phần. Phần đầu từ “Kính mừng… gồm phước lạ”. Phần này được rút ra từ Tin Mừng. Phần thứ hai từ “Thánh Maria… Amen”: Đây là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Qua lời cầu nguyện này, chúng ta xin Đức Mẹ cầu bàu cho chúng ta hết mọi ngày trong đời sống, từ bây giờ và nhất là trong giờ nguy tử.

17. Phần đầu của kinh Kính Mừng bao gồm lời của ai? Chính xác là lời gì?

Bao gồm hai lời chào của hai người khác nhau. Lời chào của thiên thần: “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Và lời chào của bà Êlisabeth: “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Con lòng Bà gồm phước lạ”.

18. Kinh lạy Cha và kinh Sáng danh có phải là những kinh được trích từ trong Tin Mừng không? Hai kinh này là lời cầu nguyện hướng về ai?

Kinh Lạy Cha và kinh Sáng danh đều có trong Tin Mừng. Kinh Lạy Cha do chính Chúa Giêsu dạy. Kinh Sáng danh được lấy ý từ lời ca tụng “Vinh danh Thiên Chúa trên trời” của thiên thần trong đêm Chúa Giêsu giáng sinh. Cả hai kinh này đều là lời ngợi khen và cầu xin qui về chính Thiên Chúa.

19. Đức Mẹ hiện ra ở Phatima tất cả mấy lần, vào những giờ và ngày tháng năn nào?

Tất cả 6 lần. Thường vào 12 giờ trưa các ngày 13 trong các tháng 5; 6; 7; 8; 9;10 năm 1917.

20. Phatima thuộc nước nào? Đức Mẹ hiện ra cho ai, tên gì? Lúc đó bao nhiêu tuổi?

Bồ Đào Nha. Ba trẻ được thấy Đức Mẹ là Phanxicô lúc đó 9 tuổi, Giasinta, em gái Phanxicô lúc đó 7 tuổi và Luxia lúc đó 10 tuổi.

21. Người (hoặc những người) được Đức mẹ hiện ra còn sống không? Hoặc nếu đã chết, có được phong thánh chưa? Nếu có, ai phong? Phong năm nào?

Phanxicô và Giasinta đã qua đời khi còn rất trẻ (Giasinta chết năm 1920 khi em 10 tuổi và Phanxicô chết năm 1919 khi em được 11 tuổi), được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 5. 3. 2000. Luxia ngày xưa, bây giờ đang là nữ tu ở một dòng Kín bên Bồ Đào Nha. Nữ tu Luxia hiện nay 97 tuổi.

22. Khi hiện ra ở Phatima, Đức Mẹ truyền dạy những mệnh lệnh nào?

Ba mệnh lệnh: Ăn năn đền tội; tôn sùng trái tim Đức Mẹ; siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

23. Năm 2003 này, cả Giáo Hội hoàn cầu nói chung và giáo phận Phú Cường nói riêng, chọn chủ đề gì để mọi Kitô hữu sống và thực thi?

Theo lệnh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm nay là năm Thánh Mẫu Mân Côi, năm mà cả Giáo Hội thực thi việc lần chuỗi Mân Côi và sống các mầu nhiệm Mân Côi.

Cách riêng đối với giáo phận Phú Cường, năm nay còn là năm Học hỏi và sống Lời Chúa.

24. Để công bố năm kính Thánh Mẫu Mân Côi, Đức Thánh Cha đã ban hành một văn kiện nào? Năm Thánh Mẫu Mân Côi được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Đức Thánh Cha ban hành một văn kiện, trong đó đề cao vai trò của kinh Mân Côi trong đời sống của xã hội, của Giáo Hội, của từng gia đình và của mỗi cá nhân. Văn kiện đó mang tên là: tông thư Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria (Rosarium Virginis Mariae). Năm Thánh Mẫu Mân Côi bắt đầu tháng 10. 2002 và kết thúc tháng 10. 2003.

25. Để làm hoàn hảo các mầu nhiệm Mân Côi, Đức Thánh Cha thêm vào chuỗi Mân Côi truyền thống mầu nhiệm gì? Bạn có thể nêu tên những mầu nhiệm mới này không? Việc thêm năm mầu nhiệm sự Sna8mrrtu72 nay về sau các mầu nhiệm MC được phân bổ thế nào?

Đức Thánh Cha đề nghị thêm vào mầu nhiệm Năm sự Sáng. Mầu nhiệm năm sự sáng gồm: 1) Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sống Giodan. 2) Chúa Giêsu là phép lạ tại tiệc cưới Cana. 3) Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. 4) Chúa Giêsu biến hình trên núi. 5) Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Từ nay về sau các mầu nhiệm được phân bổ: Thứ Hai và thứ Bảy: Năm sự Vui; thứ Ba và thứ Sáu: Năm sự Thương; thứ Tư và Chúa nhật: Năm sự Mừng; thứ Năm: năm sự Sáng.

26. Có phải mầu nhiệm Năm sự Vui chỉ toàn mang niềm vui không?

Không phải. Trong mầu nhiệm Năm sự Vui đã có bóng dáng của thập giánhư: Chúa Giêsu sinh ra trong hoàn cảnh quá nghèo nàn. Sau đó lại phải trốn tránh vua Hêrôđê vì Chúa Giêsu bị ông đang tìm giết hại. Nhất là trong lời tiên báo của ông Simêon khi Đức Mẹ và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thánh: “Thiên Chúa đã đặt trẻ này làm cớ cho nhiều người vấp ngã hay được chỗi dậy. Trẻ này là dấu hiệu để người đời chống báng, còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Tông thư RVM số 20).

27. Trong các mầu nhiệm Mân Côi mà Giáo Hội suy niệm, mầu nhiệm nào cho thấy mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa đạt đến mức cao điểm?

Đó là mầu nhiệm Năm sự Thương. Mở đầu với biến cố vườn Cây dầu, khi tính yếu đuối của xác thịt đối diện với thánh ý Thiên Chúa; Khi sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa tỏ lộ qua việc bị đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá và chết trên thập giá: Chúa Kitô đã bị gục ngã trong đau khổ và hèn hạ nhất. Những biến cố đó cho thấy mạc khải cao điểm về tình yêu Thiên Chúa, và cao điểm của sự bày tỏ ơn cứu độ (Tông thư RVM số 22).

28. Trọng tâm của kinh MC là Chúa Kitô hay Đức Maria?

Trọng tâm của kinh Mân Côi là Chúa Kitô. Vì khi đọc kinh Mân Côi, ta kết hợp với Đức Maria tôn thờ Chúa Kitô, cầu nguyện với Chúa Kitô. Nhất là cùng với Mẹ, chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô (Tông thư RVM số 9).

29. Chiêm ngắm mầu nhiệm Năm sự Mừng cho ta niềm hy vọng thánh thiện nào?

Khi chiêm ngắm Chúa Kitô phục sinh và Đức Mẹ được đưa về trời hồn xác, giúp củng cố niềm hy vọng mạnh mẽ và lòng ao ước được hưởng quê trời vĩnh cửu của người tín hữu (Tông thư RVM số 23).

30. Vì sao nói kinh Mân Côi là bảng tóm gọn Tin Mừng?

Vì toàn bộ các mầu nhiệm được chiêm ngưỡng trong kinh Mân Côi đều rút ra từ Tin Mừng theo một trật tự từ khi Chúa Kitô bắt đầu nhập thể đến khi Chúa về trời, và Đức Maria được đưa về trời hồn xác.

31. Khi lần chuỗi Mân Côi, ta có thể thêm những ý cầu nguyện riêng của mình không?

Ta có thể gán vào từng chục kinh những ý cầu nguyện riêng tư để cầu cho ta, cho gia đình, xã hội, Giáo Hội, cho những người đã qua đời và cho mọi nhu cầu khác…

32. Việc công bố các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng trước mỗi chục kinh có ý nghĩa gì?

Giúp ta tập trung chú ý vào các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, để suy ngắm các mầu nhiệm này, nhằm làm cho kinh Mân Côi trở thành lời kinh hướng về Chúa Kitô nhờ Đức Maria, chứ Đức Maria không là trọng tâm của kinh Mân Côi (Tông Thư RVM số 29).

33. Việc đọc kinh Mân Côi chung trong gia đình có cần thiết không?

Rất cần thiết. Vì khi đọc chung, kinh MC sẽ lôi kéo các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn. Nhờ sự hiệp thông và tinh thần cầu nguyện đó, mọi thành viên sẽ dễ tha thứ, thông cảm nhau hơn.

Nhờ đọc chung kinh Mân Côi, gia đình sẽ đặt Chúa Kitô và Mẹ người làm trung tâm của gia đình, từ đó gia đình sẽ dễ cầu nguyện cho nhau, sẽ đặt những dự tính, những nỗi vui buồn của mình, của gia đình mình trong tay Chúa và Mẹ Người,

Ngày Đăng:2010-06-14 Lần Xem:1199