Hạnh Các Thánh

Ngày 6 tháng 12: Thánh Ni-cô-la,Giam mục (270-341)

Thánh nhân sinh khoảng năm 270 tại hải cảng Pa-ta và là kinh đô xứ Ly-xi-a(Tiểu Á).Cha mẹ mất sớm để lại cho Ni-cô-la một gia tài lớn.Nhưng Ngài đã dùng nó và giúp đỡ cho những người nghèo khổ.

Chi Tiết

Ngày 4 tháng 12 : Thánh Gioan Đa-mát,Linh mục,Tiến Sĩ Hội Thánh (Thế kỷ VII-VIII)

Thánh nhân chào đời ở Đa-mát vào thế kỷ thứ VII trong một gia đình thượng lưu. Ngài là một nhân vật danh tiếng, vì đã cổ vũ việc tôn sùng các ảnh tượng thánh,phản đối sắc lệnh bài ảnh tượng của nhà vua.

Chi Tiết

Ngày 3 tháng 12 : Thánh Phanxicô Xaviê,Linh mục (1506-1552)

Thánh Phanxicô sinh năm 1506 tại điện Xaviê nước Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp trường thánh Bac-ba,cậu Phanxicô được làm phụ giáo cho một giáo sư triết học tại đại học Pari.

Chi Tiết

Ngày 24 Tháng Mười Một: Thánh Anrê Trần Dũng Lạc và các bạn tử đạo

Sau lần bị bắt thứ ba, cha An-rê Dũng Lạc như cảm nhận được bài học của thánh Phê-rô. Ý nghĩ con người không hẳn đã phù hợp với ý Chúa. Ngài đã xin tín hữu đừng chuộc ngài nữa, ngài đã chấp nhận hy sinh chính bản thân để trở nên một ngọn đèn khác, làm chứng cho Chúa tren quê hương yêu dấu này.

Chi Tiết

Ngày 23 Tháng Mười Một: Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo.

Trong số các đấng kế vị thánh Phê-rô đã anh dũng hy sinh mạng sống vì Chúa Ki-tô và Hội Thánh của ngài, phải kể đến thánh Clê-men-tê thứ I Giáo Hoàng, mà Hội Thánh mừng kính hôm nay.

Chi Tiết

Ngày 23 Tháng Mười Một: Thánh Cô-lum-ban, viện phụ

Thánh Cô-lum-ban sinh khoản tiền bán thế kỷ VI, tại Ai-len. Người ta không được biết nhiều về gia đình và quãng đời niên thiếu của Cô-lum-ban. Chỉ biết rằng vào năm 545 – tức là lúc 20 tuổi -, Cô-lum-ban đã theo lời khuyên của một nữ tu rất khôn ngoan và thánh thiện, giã từ cha mẹ để vào tu viện

Chi Tiết

Ngày 23 tháng 12: Thánh Gio-an Kêty,Linh mục(1490-1473)

Thánh Gio-an chào đời tại Kê-ty,nước Ba Lan.Cha mẹ ngài là người dân quê giàu có,được uy tín trong làng và là những người đạo đức.Năm 1417,Gioan đậu tiến sĩ triết học,rồi tiến sĩ thần học.

Chi Tiết

Ngày 22 Tháng Mười Một: Thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Thánh nữ Cêcilia là con một gia đình quý tộc Rô-ma. Trong gia đình, chỉ có mình ngià là Ki-tô hữu. và ngay từ niên thiếu, ngài đã khấn giưc mình đồng trinh, dâng hiến trọ tình yêu cho Chúa và người nghèo khổ.

Chi Tiết