Hạnh Các Thánh

Ngày 2 Tháng Mười Một:Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Từ sau giờ Kinh chiều lễ các Thánh, tai nhiều nhà thờ, người ta thường nghe thấy một hồi chuông dài vang lên, rồi khi hồi chuông dứt, thì từng tiếng một cách quãng đều đặn. Đó là những tiếng chuông báo hiệu ngày đại lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Chi Tiết

Ngày 9 tháng 10: Thánh Đi-ô-ni-xi-ô, Giám mục và các bạn tử đạo

heo tường thuật của thánh Ghê-gô-ri-ô thành Tua, năm 200, Đức Giáo Hoàng Pha-bi-a-nô đã sai bảy Giám mục đến truyền giáo tại xứ Gôn (nay là nước Pháp), trong đó có thánh Đi-ô-xi-ô. Ngài đến tận Pari, lúc đó là Lu-téc và đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng.

Chi Tiết

Ngày 9 Thánh 10: Thánh Gioan Lê-ô-na-đi, Linh mục (1541 - 1609)

Gioan Lê-ô-na-đi sinh năm 1541 tại Đê-xi-mô, nước Ý. Là con một gia đình thanh bạch. Với khát khao được dâng mình cho Chúa ngay từ nhỏ. Sau khi học xong học xong nghề y, đến năm 1571 thánh nhân được thụ phong linh mục.

Chi Tiết

Ngày 7 Tháng 10: Đức Mẹ Mân Côi

"Sứ thần vào nhà Trinh Nữ và nói: "Mừng bui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng! Đức Chúa ở cùng Bà: (Luca1,28).

Chi Tiết

Ngày 6 Tháng 10: Thánh Bơ-ru-nô, Linh mục (1035 - 1101)

Thánh nhân sinh khoảng năm 1035, trong một gia đình quý tộc tỉnh Cô-lô-nơ, nước Đức. Khi còn nhỏ ngài học tại quê nhà, sau đó thì chịu chức linh mục tại Paris. Sau khi làm linh mục, ngài tiếp tục tu học triết học và thần học.

Chi Tiết

Ngày 4 Tháng 10: Thánh Phanxicô Át-xi-di ( 1182 - 1226)

Phanxicô sinh năm 1192 tại Át-xi-di, là con suy nhất của một gia đình quý tộc. Thân phụ ngài là ông Phêrô Bênađôn, thương gia ngành tơ sợi uy tín. Thân mẫu là bà Pica, một người đạo đức.

Chi Tiết

Ngày 2 Tháng Mười:Các Thiên Thần Hộ Thủ

Mỗi người Chúa dựng nên đều có một Thiên thần giữ mình, điều đó Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em hãy coi chừng....

Chi Tiết

Ngày 1 Tháng Mười: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ - Tiến Sĩ Hội Thánh (1873 - 1897)

Thánh nữ sinh ra tại A-lăng-sông, nước Pháp. Thân sinh là ông Luy Matinô và bà Adely Ghêranh. Têrêsa là con út sinh ngày 2 tháng giêng năm 1873....

Chi Tiết