Hạnh Các Thánh

Ngày 21 Tháng Mười Một: Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Có lẽ ít người biết lễ này đã có từ bao giờ. Thực ra vào thế kỷ VI, Giáo Hội Giê-ru-sa-lem đã mừng lễ này trọng thể và mãi đếm thế kỷ XIV, việc mừng kính lễ này mới chuyển sang Giáo Hội Tây phương.

Chi Tiết

Ngày 17 Tháng Mười Một: Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Ê-li-sa-bét sinh năm 1207, trong cảnh nguy nga tráng lệ của cung đình vua An-rê đệ nhị nước Hung-ga-ri. Ai củng tưởng rằng rồi đây, Ê-li-sa-bét sẽ được cuộc đời vương giả hạnh phúc, nhưng thực tế đã khác hẳn với sự phán đoán của con người.

Chi Tiết

Ngày 16 Tháng Mười Một: Thánh nữ Margarita Scotland

Thánh nữ là công chúa nước Anh, sinh khoảng năm 1046 tại hung-ga-ri, lúc thân phụ bị lưu đầy tại đó. Tuy ra đời giữa gia đình gặp cảnh sa sút, nhưng Ma-ga-ri-ta vẫn được may mắn sống những ngày thơ ấu êm đềm và hưởng thụ một nền giáo dục chu đáo cả về hải phương hướng diện trí và đức dục.

Chi Tiết

Ngày 16 Tháng Mười Một: Thánh nữ Gertruđê, trinh nữ.

Ghê-tơ-rút sinh ra vào một đêm trăng sang tỏ, tại làng Hê-la-ben năm 1256. Trong làng quê nhỏ bé này, chẳng ai biết được sẽ có điều gì mới lạ; nhưng mấy chục năm sau khi chị Ghê-tơ-rút qua đời rồi, người ta mới nhận ra rằng:đêm hôm ấy là một đêm lịch sử......

Chi Tiết

Ngày 15 Tháng Mười Một: Thánh Albertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Đang khi Giáo Hội phải đương đầu với những lý thuyết sai lầm, thì thánh An-be-tô đã xuất hiện như linh hồn của phong trào canh tân triết học và thần học Công giáo. Thật vậy, Thánh An-be-tô là một học giả uyên bác, đã suốt đời dùng tài đức của mình để tô điểm cho học thuyết của Giáo Hội thêm đẹp đẽ..

Chi Tiết

Ngày 12 Tháng Mười Một: Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo

Tất cả cuộc đời Giám mục của thánh Giô-sa-phát đã thể hiện trọn vẹn câu nói bất thủ ấy của Chúa Giê-su. Thực vậy, thánh Giô-sa-phat đã hy sinh đến quên mạng sống mình, để lo cho sự hiệp nhất phổ quát của Hội Thánh Chúa Ki-tô.

Chi Tiết

Ngày 10 Tháng Mười Một: Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Lê-ô, vị nối ngôi đức Xít-tô III, đã sinh ở Rô-ma khoảng năm 390, ngài là Phó tế của Giáo đoàn Rô-ma. Đó là một chức vụ quan trọng, vì thầy phó tế ở Rô-ma là người trợ tế và đại diện Đức Thánh Cha trong các công việc tài chính.

Chi Tiết

Ngày 3 Tháng Mười Một: Thánh Martinô Prres, tu sĩ(1570-1639)

Ngày 9/12/1579, trong một căn nhà đổ nát trước bệnh viện “Chúa Thánh Thần”, nàng sinh một bé trai cũng đen thui, và nàng lấy cha nó đẻ dặt tên là Mác-ti-nô Po-rét. Nàng đem con đi rửa tội và quyết tâm dạy con sống mến Chúa yêu người.

Chi Tiết