Ngày 23 tháng 12: Thánh Gio-an Kêty,Linh mục(1490-1473)

Thánh Gio-an chào đời tại Kê-ty,nước Ba Lan.Cha mẹ ngài là người dân quê giàu có,được uy tín trong làng và là những người đạo đức.Năm 1417,Gioan đậu tiến sĩ triết học,rồi tiến sĩ thần học.

Khi đã được thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm dạy triết học và thần học tại đại học Cơ-ra-cô-vi-a, làm mục vụ tại giáo xứ In-cút. Trong vai trò giảng dạy, ngài cố gắng truyền đạt tri thức đã kín múc từ nguồn mạch rất tinh tuyền ở đại học Cơ-ra-cô-vi-a. Thánh nhân đã nỗ lực dùng lời giảng dạy để giải thích cho dân chúng một nền giáo lý sâu sắc hơn. Không ai chê trách được điều gì nơi thánh Thánh Gio-an Kêty. Nhưng khi nhận bài sai về làm cha sở giáo họ Ôn-út năm 1437,cha Gio-an cảm thấy đứng đầu một đạo là một trách nhiệm nặng nề trước mặt Chúa: Trách nhiệm canh giữ và chăm sóc các linh hồn. Giáo dân ai nấy đều nhận thấy nơi ngài tình thương yêu chân thực của một người cha hiền hậu. Họ Ôn-cút, không bao lâu,đã trở thành một trong những giáo xứ gương mẫu nhất trong giáo phận. Cha Gio-an hân hạnh được tuyển vào ban nghiên cứu và dạy Kinh Thánh cho các hoàng từ trong cung điện nhà vua. Tuy vậy, về cuối đời, cha Gio-an vẫn hăng say làm việc và cư xử sao cho mọi người được hài lòng. Ngài qua đời ngày lễ vọng Sinh nhật năm 1473. hưởng thọ 83 tuổi. 

Năm 1767, Đức Giáo Hoàng Clê-men-tê XIII tôn phong Chân Phước Gio-an lên bậc Hiển Thánh. Phụng vụ hiện hành định lê kính ngài vào ngày 23 tháng Mười Hai.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-11-23 Lần Xem:615