Ngày 6 tháng 12: Thánh Ni-cô-la,Giam mục (270-341)


Thánh nhân sinh khoảng năm 270 tại hải cảng Pa-ta và là kinh đô xứ Ly-xi-a(Tiểu Á).Cha mẹ mất sớm để lại cho Ni-cô-la một gia tài lớn.Nhưng Ngài đã dùng nó và giúp đỡ cho những người nghèo khổ.Ngài đã giúp đỡ một cách kín đáo cho người hàng xóm,nhưng sau này ông ta cũng biết.Vì tính khiêm tốn không muốn khen ngợi và để thêm lòng sốt sắng Ngài đã bot quê hương sang viếng Đất Thánh. Trên đường vượt biển,Ngài đã được Chúa cho làm phép lạ dẹp yên biển động, và sự kiện này được lan truyền rất nhanh tại vùng này.Sau khi viếng Thánh Địa,Ngài không muốn trở về quê hương nên cập bến ở My-ra.Mọi người trong vùng đã nhận ra Ngài là người làm phép lạ sau cuộc hội ngộ của Ni-cô-la với Đức Tổng Giám Mục,hết thảy đều bầu Ngài làm Giám mục.Biết đó là ý Chúa, Ngài đành khiêm tốn nhận lời sau khi không thể từ chối.

Từ ngày làm Giám mục,Ngài càng sống một đời sống khắc khổ hơn.Ngài luôn bênh vực cho Tin Mừng và can đảm rao giảng chân lý đức tin khi có các sắc chỉ cấm đạo.Vì thế,Ngài bị gông cùm và bị hành hạ rất ác nghiệt, rồi bị giam tù khổ sở. Sau đó, Ngài còn bênh vực Hội Thánh chống lại tà giáo A-ri-ô.Thánh nhân được mọi người kính phục về tài hùng biện,đức can đảm và gương thánh thiện của Ngài.Thánh Ni-cô-la đã luôn nhiệt thành để đem nhiều linh hồn về cho Chúa.

 

Thánh nhân từ trần ngày 6-12-341 trong sự tín thác hoàn toàn nơi Chúa.Ngài được nhận làm bổn mạng của nhiều quốc gia,nhiều tổ chức khác nhau: bổn mạng các nhà hàng hải(Hy Lạp và Đức),bổn mạng của vua,các vị thẩm phán(Pháp),Đấng bảo trợ cho khách du lịch và các trẻ em…


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-12-06 Lần Xem:650