Ngày 23 Tháng Mười Một: Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo.

Sau khi huấn luyện các Tông đồ một thời gian, Chúa Giê-su sai các ông đi truyền giáo. Trước khi khởi hành, Chúa căn dặn các ông đủ điều, dặn dò những điều phải giữ, phải làm như: phải đi đến với ai, giảng gì, làm gì và sống như thế nào. Đó là những điều, những việc tích cực phải làm. Còn những điều tiêu cực phải tránh, đừng làm, Chúa cũng dặn dò rạch ròi tỉ mỉ: Đừng mang tiền bạc, đừng mặc hai áo… Đó là những vấn đề về vật chất, phương tiện. Về mặt tích cực của vấn đề này, có thể nghĩ rằng đây:  đây là công việc của Chúa và được chính Chúa sai đi, nên Chúa muốn người ra đi truyền giáo phải luôn sống tinh thần phó thác và tin cậy. Người tông đồ cũng đừng để cho tình cảm làm nặng lòng và vật chất làm cho cồng kềnh hay níu kéo bước chân. Lời tiên báo trên đây của Chúa Giê-su đã ứng nghiệm nơi hầu hết cá Tông đồ - trừ một mình thánh Gio-an - , Nơi một số đấng kế vị thánh Phê-rô và nơi một số đông các tín hữu Chúa Ki-tô, gồm đủ mọi thành phần, giai cấp, lứa tuổi nam nữ và chủng tộc. Đó là những tín hữu đã chết anh dũng để tuyên xưng danh Chúa, và được Hội Thánh tuyên dương là cá vị thánh Tử đạo. 

Trong số các đấng kế vị thánh Phê-rô đã anh dũng hy sinh mạng sống vì Chúa Ki-tô và Hội Thánh của ngài, phải kể đến thánh Clê-men-tê thứ I Giáo Hoàng, mà Hội Thánh mừng kính hôm nay. Thánh Clê-men-tê là vị Giáo Hoàng thứ 3 của Giáo Hội Công giáo. Ngài sống vào cuối thế kỷ thứ I. Ngài là một nhà trí thức và cũng là một nhà văn lỗi lạc. Khi lên ngôi Giáo Hoàng, thanh Clê-men-tê đã làm nhiều việc phi thường: ngài đã cương quyết  dung quyền tối thượng của Giáo Hoàng, để giàn xếp một chia rẽ trầm trọng của gião hữu Cô-rin-tô. Việc can thiệp cương quyết vá sáng suốt này là một điểm son, trong triều đại Giáo Hoàng của thánh Clê-men-tê. Nhờ việc làm đó, tên tuổi của đức Clê-men-tê thứ I đã được muôn đời ca tụng. Vì lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử  Giáo Hội Công giáo, một vị Giáo Hoàng đã sử dụng quyền tối thượng của mình để can thiệp vào nội bộ một giáo đoàn khác, nhằm ích lợi chung cho toàn thể Hội Thánh, Bức thư cũng vẽ lên một phần chân dung của đức Cle-men-tê I. Ngài quả là vị Giáo Hoàng xuất chúng, với những tư tưởng thật độc đáo với cái nhìn sâu sắc và một nhân cáh hiền từ, khiêm tốn. Một vị Giáo Hoàng thánh thiện, lỗi lạc như thế, quả xứng đáng được Chúa tuyển chọn làm chứng nhân của Chúa trước mặt vua quan, trước mặt thế gian và được đóng góp máu của mình vào những gì còn thiếu, trong những nỗi thống khổ của Chúa Ki-tô. Thực tế, dưới thời Hoàng đế Tơ-ra-giăng, thánh Clê-men-tê bắt và bị kết án tử hìnH. Lý hình cột đá vào cổ thánh nhân và đem ném ngài xuông biển. Dưới triều đức Giáo Hoàng A-dir-a-nô II. Xác thánh nhân được đưa về Rô-ma, và được an táng trong thờ đã được xây cất từ trước để dâng kính ngài.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-11-23 Lần Xem:659