Ngày 22 Tháng Mười Một: Thánh nữ Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Thánh nữ Cêcilia là con một gia đình quý tộc Rô-ma. Trong gia đình, chỉ có mình ngià là Ki-tô hữu. và ngay từ niên thiếu, ngài đã khấn giưc mình đồng trinh, dâng hiến trọ tình yêu cho Chúa và người nghèo khổ. 

Mỗi khi đến dự Thánh lễ tại các hang toại đạo, ngài luôn bố thí rộng rãi cho những người ăn xin. Chính ngài là nơi nương tựa cững chắc cho người nghèo khổ, bệnh tật. Đời sống ngài là kinh nghiệm, ăn chay, đoc Kinh Thánh và làm việc từ thiện, bác ái. Chính nhờ các việc lành phúc đức đó, Chúa cho ngài được thấy thiên thần giữ mình luôn hiện bên cạnh ngài, gìn giữ, che chơ ngài từng giây, từng phút. 

Khi lớn lên, cha mẹ gả ngài cho một người sang trọng, giàu có, tên là Va-lê-ri-ô. Ngài hết sức cự tuyệt , nhưng sau vì thấy không thể từ chối được, phần vì thấy Va-lê-ri-ô tuy người ngoại giáo, nhưng ngay thẳng, tốt lành, nên ngài cũng bằng lòng chấp nhận. Va-lê-ri-ô chấp nhận tin theo Chúa. Chàng đến học giáo lý và lãnh nhận Bí Tích Rửa tội nơi Đức Giám mục U-ba-nô. Khi trở lại với Cêcilia, chàng thấy có Thiên Thần hộ phủ ở bên cạnh nàng,giữ gìn nàng. Va-lê-ri-ô còn một người em là Ti-bu-ti-ô chàng thuật lại các việc xảy ra cho người em nghe, và Ti-bu-ti-ô cũng xin theo đạo. Nhưng chẳng bao lâu, cả hai anh em và Cêcilia bị tố cáo là người công giáo, nên bị tổng trấn An-ma-ki-ô bắt tống ngục và buộc phải tế thần, nhưng các ngài một mực từ chối:

-         Thần của cá ông các ông chỉ là gỗ đã, nhưng Chúa chúng tôi thờ mới Thiên Chúa thật, đáng cho mọi người tôn thờ.

-         Có người thấy thánh nữ trẻ đẹp và mới hai mươi tuổi, nên khuyên ngài tế thần, kẻo phải chết uổng mạng

Thánh nữ đáp:

-         Các ngài biết: Chết vào tuổi tôi, không phải là uổng mạng, nhưng là cuộc trao đổi quý giá, vì Thiên Chúa sẽ ban lại cho tôi gấp trăm.

     Thấy không thể lay chuyển nỗi lòng tin và chí can trường của các ngài, Tổng trấn truyền lệnh chém đầu cả ba. Nhưng khi lý hình chém đầu thánh nữ, thì chỉ gây cho ngài một vết thương nặng, nên chưa chết được ngay. Thánh nữ phải chịu đau đớn đến ba ngày sau mới tắt thở… 

Từ thời Trung cổ, thánh nữ Cêcilia đã được tôn khính như bổn mạng của giới nhạc sĩ. Họa sĩ Ra-pha-en cũng lại căn cứ vào đó, mà sang tác một tác phẩm hội họa với đề tài: Cêcilia, nữ nhạc Thiên thấn. Hằng năm. Giáo Hội mừng lễ kính thánh Cêcilia vào ngày 22 tháng mười một.


Nhóm Niềm Tin - Giáo xứ Kim Phát

Ngày Đăng:2011-11-22 Lần Xem:888