Giáo Lý

Giáo Lý Năm Thánh 2000 Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Chi Tiết

HỎI VÀ SỐNG PHỤNG VỤ THÁNH THỂ (Dành cho các Lễ sinh)

Chi Tiết

CHÂN DUNG ĐỨC GIÊSU THEO BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG VÀ PHAOLÔ (P1)

Chi Tiết

CHÂN DUNG ĐỨC GIÊSU THEO BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG VÀ PHAOLÔ (P2)

Chi Tiết

Con Đường Nhỏ của một vị thánh lớn: Têrêxa Hài Đồng Giêsu (p2)

Áp dụng "phương pháp lên trời" hay sử dụng "chiếc thang máy" này, thánh Tê-rê-xa không cần phải tìm kiếm những việc cao siêu, to tát, nổi bật, chỉ cần phải rèn luyện cho mình thái độ làm con, và làm con bé nhỏ của Cha trên trời, ấy là hết lòng yêu mến, tin tưởng, phó thác.

Chi Tiết

Cách dùng Thánh Kinh trong việc Dạy Giáo Lý và Cầu Nguyện

Có khi nào điều này xảy ra cho bạn không? Vị linh mục hay người đọc bắt đầu công bố bài Thánh Kinh trong Thánh Lễ, và bạn lập tức nhận ra bài đó. Bạn nghĩ: Ồ, đó là bài nói về ông Abraham và Isaac, hay về các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Trước khi bạn bừng tỉnh, bạn đã lạc vào mê hồn trận của những liên quan bừa bãi và những tư tưởng khác, cho đến khi người đọc kết luận, “Lời của Chúa”, lúc ấy bạn ra ngoài những ý nghĩ của mình và ý thức rằng bạn thật sự đã không nghe bài đọc vừa được công bố.

Chi Tiết

Những Sự Kỳ Diệu Của Thánh Lễ MISA

Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa. Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này. Thánh Bonaventura nói: “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển.”

Chi Tiết

Những Sự Kỳ Diệu Của Thánh Lễ MISA (p2)

Chi Tiết