Suy Niệm

Đóa hồng tươi nở

Chi Tiết

Ghen

Chi Tiết

Con Là Linh Mục

Con Là Linh Mục

Chi Tiết

Cửa Hẹp

Cửa Hẹp

Chi Tiết

Cám dỗ

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện

Chi Tiết

Cô đơn

Bài chia sẻ cho giới trẻ hạt Đức trọng - Mùa chay 1998

Chi Tiết

Cái tôi

Bài chia sẻ Mùa Chay 2008

Chi Tiết

Cái nhìn

Bài chia sẻ dành cho giới trẻ hạt Đức trọng Mùa Vọng 2004

Chi Tiết