Ngày Lễ

Lễ Giáng Sinh - A

Thiên Chúa Đã Làm Người

Chi Tiết

Lễ Chúa Kitô Vua

ĐỨC GIÊSU LÀ VUA VŨ TRỤ

Chi Tiết

Lễ Vọng Phục Sinh "Mừng Vui Lên"

Chi Tiết

Thứ Tư Lễ Tro
"Con Là Thân Tro Bụi"

Chi Tiết

Mừng Ba Tết Quý Tỵ
"Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm"

Chi Tiết

Mừng Hai Tết Quý Tỵ
"Thảo Kính Cha Mẹ"

Chi Tiết

Mừng Một Tết Quý Tỵ
"Đầu Năm Hái Lộc"

Chi Tiết

Lễ Giáng Sinh
"Giáng Sinh, Lễ Của Tình Thương"

Chi Tiết