Ngày Lễ

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Chi Tiết

Lễ thánh Têrêsa Hài Đồng

Con đường thơ ấu thiêng liêng

Chi Tiết

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu

Chi Tiết

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Chi Tiết

Ngày Lễ Sinh Giáo Xứ

Thánh Laurensô, phó tế tử đạo

Chi Tiết

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Chi Tiết

Rước Lễ Lần Đầu

HÃY CẦM LẤY MÀ ĂN

Chi Tiết

Lễ Người Cao Tuổi

Như Cây Quế Trên Non

Chi Tiết