Ngày Lễ

Mùng Ba Tết Nhâm Thìn
Lạy Trời Mưa Xuống

Chi Tiết

Lễ Thánh Gia - B
"Xây Dựng Gia Đình KiTô Hữu"

Chi Tiết

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chứng Nhân Anh Dũng

Chi Tiết

Thánh Lễ Ở Nghĩa trang
"Về Nhà Cha"

Chi Tiết

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng
Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng

Chi Tiết

Vui Tết Trung Thu
Đơn Sơ Như Bồ Câu

Chi Tiết

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
"Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta"

Chi Tiết

Thánh Lễ Quan Thầy Lễ Sinh
"Phục Vụ Bàn Thờ Chúa"

Chi Tiết