Ngày Lễ

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
"Chứng Nhân Anh Dũng"

Chi Tiết

Tết Trung Thu
"Bánh Trung Thu Dâng Chúa"

Chi Tiết

Lễ Người Cao Tuồi
"An Phận Trong Tuổi Già"

Chi Tiết

Lễ Quan Thầy Giảng Viên Giáo Lý
"Những Cánh Tay Nối Dài

Chi Tiết

Thứ Sáu Tuần Thánh
"Người Đã Chết Vì Tôi"

Chi Tiết

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - B
"Một Cuộc Đổi Đời"

Chi Tiết

Mùng Một Tết Nhâm Thìn
Mùa Xuân Ơn Thánh

Chi Tiết

Mùng Hai Tết Nhâm Thìn
Uống Nước Nhớ Nguồn

Chi Tiết