Hôn Phối

Cơn Lũ

Trung thành trong hôn nhân

Chi Tiết

Chiếc kéo

Chiếc kéo

Chi Tiết

Nô lệ

Vợ chồng phục vụ nhau

Chi Tiết

Chiếc nhẫn

Chữ nhẫn là chữ tương vàng.
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.

Chi Tiết

Đôi Đũa

Đũa đã thành đôi (tục ngữ)

Chi Tiết

Tình Yêu Chấp Cánh

Tình yêu chia sẻ và bền vững

Chi Tiết

Ngôn Ngữ

Ngôn Ngữ

Chi Tiết

Chiếc Xe Đạp

Cộng tác với Chúa

Chi Tiết