Chúa Nhật

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN A

CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN A

HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

Chi Tiết

Chúa Nhật VI Thường Niên A

SỐNG THEO TINH THẦN MỚI

Chi Tiết

Chúa Nhật V Thường Niên A

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A

BẢN HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A

ANH EM HÃY SÁM HỐI

Chi Tiết

Chúa Nhật 2 Thường Niên A

Đức Giê Su, Chiên Của Thiên Chúa

Chi Tiết

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A

Này Là Con Ta Yêu Dấu

Chi Tiết