Chúa Nhật

Chúa Nhật V Phục Sinh "Theo Chúa Là Đường"

Chi Tiết

Chúa Nhật IV Phục Sinh
"Đức Ki-Tô, Mục Tử Nhân Lành"

Chi Tiết

Chúa Nhật III Phục Sinh
"Đồng Hành Với Chúa Phục Sinh"

Chi Tiết

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A
"Bình An Cho Các Con"

Chi Tiết

Chúa Nhật Phục Sinh
"Chúa Đã Sống Lại Thật"

Chi Tiết

Thứ Năm Tuần Thánh
"Yêu Là Trao Bani"

Chi Tiết

Chúa Nhật Lễ Lá
"Thông Cảm Với Chúa"

Chi Tiết

Chúa Nhật V Mùa Chay
"Niềm Hy Vọng Sống Lại"

Chi Tiết