Chúa Nhật

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

LÀM CHỨNG CHO CHÚA PHỤC SINH

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B

ĐỨC KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI THẬT

Chi Tiết

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, A,B,C

THÔNG CẢM VỚI CHÚA

Chi Tiết

Chúa Nhật 5 Mùa Chay A

NIỀM HY VỌNG SỐNG LẠI

Chi Tiết

Chúa Nhật IV Mùa Chay A

CON MẮT ĐỨC TIN CỦA ANH MÙ

Chi Tiết

Chúa Nhật 3 Mùa Chay A

KHÁT KHAO NƯỚC HẰNG SỐNG

Chi Tiết

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

ĐỨC GIÊSU BỊ CÁM DỖ

Chi Tiết

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN A

TRI HÀNH ĐỒNG NHẤT

Chi Tiết